Nyhetsarkiv 2011
 

2011-10-27
Möte med Svenskt Näringsliv om den framtida bolagsbeskattningen i Sverige.

2011-06-23
SkatteGruppens skattedag tillsammans med Tholin & Larsson anordnas i år fredagen den 25 november! Våra klienter är varmt välkomna. Särskild anmälningsblankett kommer att skickas ut.

2011-06-15
Uppdrag från Proventus
Investmentbolaget Proventus har gett oss uppdraget att belysa effekterna, särskilt på obligationsmarknaden, av påtänkta nya skatteregler som utreds av Företagsskatte- utredningen. Särskilt de förändringar som kan komma att gälla avdragsrätten för räntor som förespeglas i direktiven till utredningen är av intresse. Arbetet ska utföras under hösten 2011.

2011-03-01
SkatteGruppen anställer Lenny Erlesand
Lenny är utbildad ingenjör i England och dessutom Master of Financial Economics vid Lunds universitet. Han kommer främst att arbeta med värdering av optioner och andra finansiella instrument.

2011-01-10
SkatteGruppen kommer att anlitas av Finanskompetens som underkonsult i samband med utbildning av personer som ska skaffa sig Swedsec-licens.
Läs mer om Finanskompetens »
Läs mer om Swedsec »

Arkiv: 2010

 
 
Aktuellt
 
Regeringen annonserar nya fåmansföretagsregler vilket leder till stora förändringar i skatten för många fåmansföretag.
Är du smart nog att låta ditt företag överleva dig själv?


        Hitta till oss!  
     
    SkatteGruppen AB  |  046-14 60 80   |  Bankgatan 2   |  223 52 Lund   |   info at skattegruppen.se  

Copyright SkatteGruppen AB 2010