Nyhetsarkiv 2010
 

2010-11-05
SkatteGruppens skattedag tillsammans med Tholin & Larsson anordnas i år fredagen den 3 december! Våra klienter är varmt välkomna. Glöm inte att anmäla dig via det utskick som gått ut.

2010-10-12
SkatteGruppen har fått förnyat uppdrag från Bonnier AB att medverka vid utformning av ledningens belöningssystem.

2010-10-10
SkatteGruppen ska på uppdrag av Svenskt Näringsliv utreda effekterna av skatter på aktieägandet för investeringar och placeringar

2010-06-10
Vi kan nu på fördelaktiga villkor förmedla Skattebetalarnas Trygghetspaket med rättssäkerhetsskydd vid skatteprocesser till våra företagskunder.

Varför ska man skaffa sig det?

Vår erfarenhet av hur kostnaderna kan skena iväg för den skattskyldige vid en tvist med Skatteverket är att det vanligen landar på belopp på minst 50 tkr. Med Skatte-betalarnas Trygghetspaket begränsas kostnaden till priset på paketet (ordinarie pris är 2 500 kr plus moms).

Läs mer om Trygghetspaketet här

2010-05-20
Möte med Svenskt Näringsliv


Erik Norrman träffar Krister Andersson och Johan Fall från Svenskt Näringsliv i Mölle för att diskutera utredning om effekterna av skatter på ägandet i Sverige.

2010-05-05
Information om optionslösningar hos Confidentor


Möte med personalen på Confidentor för diskussion om optionslösningar baserade på strukturerade produkter. Lösningarna sker inom ramen för SkatteGruppens bifirma Optionspartner.

2010-03-25
SkatteGruppen startar samarbete med Aktiv Liv & Finans genom medverkan på frukostseminarium tillsammans med Garantum fondkommission

Erik Norrman deltog i ett frukostseminarium riktat till företagare om kapitalplaceringar och särksilt strukturerade produkter. Seminariet ägde rum på Victoria Park i Malmö.

2010-03-11
SkatteGruppen deltar i konferens anordnad av SRF:s regionala förening


Anställda på SkatteGruppen deltog på en regional konferens om slopad revisionplikt m.m.

2010-03-04
Information om optionslösningar på Hennig-Nicholls internkonferens


I samband med en internkonferens hos samarbetspartnern Hennig-Nicholls Kapitalförädling informerade Erik Norrman om optionslösningar för ägarledda företag. Lösningarna sker inom ramen för SkatteGruppens bifirma Optionspartner.

2010-03-04
Information om optionslösningar på Direct


Vid ett frukostmöte hos samarbetspartnern Direct diskuterade Erik Norrman optionslösningar för ägarledda företag. Lösningarna sker inom ramen för SkatteGruppens bifirma Optionspartner.

2010-01-22
Erik Norrman organiserar möte med medlemmar ur Skatteutskottet


Medlemmar ur riksdagens Skatteutskott kom till Lund för att diskutera skattepolitikens effekter på hushåll och företag. Bland annat diskuterades globliseringens och demografins betydelse för skatterna.

 
 
Aktuellt
 
Regeringen annonserar nya fåmansföretagsregler vilket leder till stora förändringar i skatten för många fåmansföretag.
Är du smart nog att låta ditt företag överleva dig själv?


        Hitta till oss!  
     
    SkatteGruppen AB  |  046-14 60 80   |  Bankgatan 2   |  223 52 Lund   |   info at skattegruppen.se  

Copyright SkatteGruppen AB 2010