Om Erik Norrman
 

Erik Norrman

Erik Norrman är doktor i nationalekonomi och civilekonom. Han är expert på värderingar och skattefrågor.

Erik är inte bara verksam som konsult vid SkatteGruppen sedan länge utan också vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet där han undervisar i finansiell ekonomi och skattepolitik. Han har drivit kurser och seminarier bl.a. inom ramen för Executive MBA och gett ett stort antal internutbildningar hos kunder om skatter och placeringar.

Erik är medlem i Skatteakademien och har deltagit i två offentliga utredningar samt arbetat på Finansdepartementet med kapital- och bolagsbeskattningen. År 2004/05 var han medlem i SNS Konjunktur- råd som publicerade boken "Tid för en ny skattereform!". Han har publicerat en mängd böcker och artiklar, men framför allt jobbat med ägarledda företag.

Erik har även utbildat blivande privatrådgivare i banker för Finanskompetens räkning för licensiering hos Swedsec, en licensiering som Erik själv för övrigt innehar.

 

Books

 
 
Aktuellt
 
Regeringen annonserar nya fåmansföretagsregler vilket leder till stora förändringar i skatten för många fåmansföretag.
Är du smart nog att låta ditt företag överleva dig själv?


        Hitta till oss!  
     
    SkatteGruppen AB  |  046-14 60 80   |  Bankgatan 2   |  223 52 Lund   |   info at skattegruppen.se  

Copyright SkatteGruppen AB 2010