Optionspartner
 

Under lång tid har vi värderat optioner som ett led i incitamentsprogram vilket för några år sedan ledde till att vi startade Optionspartner. Bolaget hanterar intressanta paketlösningar för ägarledda företag där avkastningen på placeringar i bolaget kanaliseras till optionsinnehavaren genom att denne köper en option på avkastningen.

Läs mer på Optionspartners hemsida »»

 

 

 

  
 
Aktuellt
 
Regeringen annonserar nya fåmansföretagsregler vilket leder till stora förändringar i skatten för många fåmansföretag.
Är du smart nog att låta ditt företag överleva dig själv?


        Hitta till oss!  
     
    SkatteGruppen AB  |  046-14 60 80   |  Bankgatan 2   |  223 52 Lund   |   info at skattegruppen.se  

Copyright SkatteGruppen AB 2010