Skatterådgivning
 
Vår ambition är att ge bästa möjliga råd gällande våra kunders skattesituation. Ofta handlar det om att vara proaktiv och förebygga framtida obehagliga skatte-konsekvenser av vissa transaktioner. Det kan gälla bolagsstrukturer, hur man tar in nya kompanjoner, företagsöverlåtelser eller generationsskiften.

För att kunna ge korrekta råd följer vi noga utvecklingen inom skatteområdet såväl i Sverige som utomlands. Vårt fokus ligger på ägarledda företag inkusive ägarnas egen situation
 
 
Aktuellt
 

Se aktuella belopp och procentsatser
här.

.
Är du smart nog att låta ditt företag överleva dig själv?


        Hitta till oss!  
     
    SkatteGruppen AB  |  0708-14 64 84   |  Bankgatan 2   |  223 52 Lund   |   info at skattegruppen.se  

Copyright SkatteGruppen AB 2010